Thứ Bảy, 2 tháng 12, 2017

Những Câu Chuyện Cười Hài Hước Tiếu Lâm

Những câu chuyện cười hài hước vui vẻ được tổng hợp lại nhằm mang lại tiếng cười cho mọi người sau những ngày làm việc mệt nhọc.
Hài hước khi Nô làm thơ bá đạo. (hai_huoc 15)Dốt như bò..
Một anh học trò ngồi học ra rả suốt đêm. Con bò nằm nghe than thở với con gà:
– Anh ta bắt đầu đi thi thì mày chết, anh ta thi đỗ thì tao chết. (Ý nói: Ði thi thì làm gà cúng tổ tiên, thi đỗ thì làm bò ăn khao.)
Con gà nói:
– Không việc gì đâu! Tôi biết: nó học như anh, nó viết như tôi, nhất định nó không dám vác lều chõng vào trường thi đâu!
Không phải giả
Thanh tra:
– Bằng của ông là bằng giả !
Sếp đáp:
– Xin thưa,các ông nhầm ! Tôi không bao giờ mua nhầm của giả đâu.
Khen khéo
– Mắm : Nè, ông thấy tôi mặc cái áo mới này như thế nào?
– Quỷnh: Ồ, tuyệt cú mèo!
Mắm (hớn hở): Thật hả? Ông ko nịnh tôi đó chứ?
– Quỷnh: Thật mà! Cái áo thì “tuyệt”, còn bà là “cú mèo” đó
– Mắm: (suy sụp)!??
Đặt câu…
Trong lớp học, cô giáo:
– Cô có các số 0,1,2,3,4,5,6,7 các em đặt câu với tất cả các số trên cho cô…..
Tí đứng lên:
– Dạ thưa cô… 7 ngày, 6 đêm, khách sạn 5 sao, tầng 4, phòng 3, 2 người, 1 giường, 0 quần, 0 áo.
Cô giáo:!!??!!
Tèo đứng lên đối:
– 7 ngày, 6 lần, 5 giờ, 4 phút, ngã 3, 2 thằng, 1 chai, 0 say, 0 về.
Cô giáo (ngất)!!??
Nguồn : truyencuoihay.vn


0 nhận xét:

Đăng nhận xét